Wizer - GlobalConnect
PrivatErhverv

Vigtig information vedr. Wizer

Senest opdateret d. 3. juli 2024.

Der er fremskridt i alle områder og nogle er færdige og afsluttede. Vi arbejder på højtryk sammen med vores entreprenører for, at få færdiggjort alle kunder og områder berørt af situationen omkring Wizer.

Vi takker for jeres forståelse og tålmodighed.

Generelt

Alle kunder med en igangværende internetforbindelse via en af GlobalConnect’s tjenesteudbydere fortsætter på helt sædvanligvis uden at mærke noget til ovenstående.

Status på projekter

Kulhuse:

Vi er nu blevet enige med en entreprenør om at overtage de endnu ikke udførte kundeinstallationer i Kulhuse. Samtidig er vi nu også klar med en forventelig tidshorisont for området.

Arbejdet for færdiggørelse af installationer vil starte op d. 5. august og vil løbe i månederne frem. Kunder vil dog allerede fra uge 28 blive booket ind til opsætning/kontrol af indvendig fiberboks. Det forventes, at aktiveringen af disse fiberforbindelser vil blive i perioden fra starten af september til starten af oktober. Det er endnu ikke fastlagt, hvor i området entreprenøren vil starte og slutte. Alle med manglende installationer vil blive kontaktet direkte, når aktiveringsdatoen for netop deres installation bliver fastsat.

Slagslunde & Buresø Syd:

Reetablering i Slagslunde er udført og helt færdigt. Buresø Syd afventer afslutning af gravearbejde, hvilket forventes færdigt i slutningen af juli.

Ølstykke Stationsby Nord
Projektet er afsluttet og alle forbindelser er aktiveret. Reetablering af området vil ske i løbet af sommeren.

Ølstykke Stationsby Syd, Ølstykke Syd og Stenløse

LM Gruppen er ny entreprenør og er i fuld gang med at færdiggøre projekterne. Disse forventes idræftsat i løbet af de kommende 4 måneder. Forventet aktivering:

  • Ølstykke Syd i juni
  • Ølstykke Stationsby Syd i august
  • Stenløse i september

Eftertilslutning:

Vores entreprenør Grav & Teknik har de seneste måneder arbejdet hårdt på, at få udført de kunder der afventer en eftertilslutning. Er du en del af disse, skal du blot afvente at blive kontaktet direkte af vores entreprenør. Vi beklager forsinkelserne og og takker for din tålmodighed.

Opdatering følger.

Status fra 23. november 2023

Vores faste entreprenør Wizer har d. 23/11 indgivet konkursbegæring og er stoppet med etablering af fiber. Se med på siden her, hvad det betyder for dig som kunde. Vi vil løbende kommunikere her på siden, på mail samt desuden i relevante Facebookgrupper, så snart der er opdateringer i sagen.

Det er vigtigt at fremhæve, at alle kunder, der oprindelig har bestilt en fiberforbindelse hos Wizer, og som endnu ikke er installeret færdig, vil få forbindelsen leveret af GlobalConnect. Dog vil der forekomme et midlertidigt stop i udrulningen samt installeringen, da vi pt. er i gang med at finde en løsning på, hvilken entreprenør der skal udføre og færdiggøre disse kunder.

Alle kunder med en igangværende internetforbindelse via en af GlobalConnect’s tjenesteudbydere fortsætter på helt sædvanligvis uden at mærke noget til ovenstående. Har du forudbetalt til Wizer for internet og får leveret fra BOLIG·NET, vil du modtage en nærmere instruktion fra BOLIG·NET om hvordan du skal forholde dig. Du kan læse mere om dette her: www.bolignet.dk/privat/wizer-konkurs.

Vi tager sagen meget seriøst og har i den forbindelse nedsat et beredskab, som følger sagen tæt, og som skal sørge for at holde alle berørte kunder løbende opdateret. Hver fredag kan du som minimum forvente en status vedr. ovenstående her på siden.

Status fra 15. december 2023

Vi arbejder fortsat på at finde en løsning på den nuværende situation og heldigvis er der fremskridt i sagen, så vi forhåbentlig inden længe har noget mere konkret at melde ud til berørte kunder i sagen. Nedenfor kan der ses en status for de enkelte berørte områder.

Status fra 3. april 2024

Der arbejdes fortsat på at finde en løsning, hvor vi kan løse den nuværende situation og genoptage arbejdet i de forskellige områder igen. Der er fremskridt i sagen, men vi afventer fortsat boet, inden vi kan færdiggøre fiberinstallationerne og samtidig melde en tidsplan ud for de forskellige områder.


2023-11-22