Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivspolitik for installation af en fiberinstallation og Indsamling af persondata

Når du bestiller et produkt, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde. Denne behandling af oplysninger sker med det formål, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere samt for at kunne kontakte dig i forbindelse med din bestilling. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab, samt foretage målrettet markedsføring


I forbindelse med installation af din fiberforbindelse indsamler og behandler GlobalConnect som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskriver vi de forhold, der i den forbindelse gælder for vores behandling, brug og videregivelse af dine personoplysninger.


Kategorier af personoplysninger

Hos GlobalConnect indsamler, registrerer og bruger vi kun personoplysninger, som er nødvendige i forhold til vores forretningsmæssige samarbejde mellem dig og GlobalConnect. Det kan være følgende personoplysninger:


Behandlingen af oplysningerne sker med henblik på:
Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev

GlobalConnect indsamler oplysninger om dit navn og e-mailadresse med det formål at kunne varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. Typer af forskellig kommunikation, vi kan fremsende via nyhedsbrev, er her et uddrag.Samarbejdspartnere er nedenstående liste:

Navn: CVR: Produkter og ydelser:
Altibox 31586283 Internet, tele & servicetjenester
Bolignet 27352529 Internet, tele & servicetjenester
Fastspeed 39976625 Internet, tele & servicetjenester
Jetnet 39976625 Internet, tele & servicetjenester
Kviknet 35466924 Internet, tele & servicetjenester
Telenor Maxspeed 19433692 Internet, tele & servicetjenester
Norlys 33069030 Internet, tele & servicetjenester
Wizer 32259790 Internet, tele & servicetjenester
Dine rettigheder

For at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.


Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.


Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os.


Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at skrive til os på mail kundeservice@globalconnect.dk så oplysningerne kan blive korrigeret.


Kilder

I forbindelse med installation af fiberforbindelsen, indsamler GlobalConnect persondata fra følgende kategorier af personer:Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Videregivelse af dine personoplysninger
Opbevaringsperiode
Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.


Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.


Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.


Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.


Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.


Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00


Sletning af persondata

Oplysninger gemmes i maksimalt 5 år. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.


Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af en brugerprofil, vil vi automatisk slette såfremt du ikke har gjort brug af hjemmesiden eller haft et aktivt forhold i 2 år.


Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har lov til at tilgå disse.


Kontaktoplysninger

GlobalConnect er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.


Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet, kan du kontakte os på kundeservice@globalconnect.dk


Ændringer i Persondatapolitikken

Såfremt vi foretager væsentlige ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved udsendelse af information til din e-mailadresse. Dette vil ske i tilfælde af at du har en aktiv brugerprofil, eller en ordre som endnu ikke er anonymiseret.


Kontakt for yderligere informationer

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingerne af personlige data, i forbindelse med installation af fiberforbindelsen, bedes du venligst tage kontakt via vores kundeservice på kundeservice@globalconnect.dk.

Cookiepolitik